+7(800)250-92-51
Понеделник - Пятн.
от 9:00 до 19:00
  • Език на сайтаБългарски
  • Холограмни решения Проекционно оборудване Интерактивни решения

    Поливизори

    Всяка година пазара на рекламните предложения се обогатява с нови ефективни идеи, които се въплъщават чрез технологичните новости в бизнеса. Едно от тези устройства е поливизорът.

    Работата му е да проектира изображение върху плътна повърхност използвайки минимално количество вода.  През него може да се минава спокойно, без това да създава дискомфорт, а изображението ще си остане все така ясно, удивляващо със своята реалистичност. Аналог на поливизора е финският Fogscreenи гелиомонитор, които се появиха малко по-рано. Поливизорът се счита за по-съвършен от технологична гледна точка.

    Поливизор в София

    Комплектът включва:

    Поливизор, наем в Софищ

    Водните микрочастици се разпръскват от специални ултразвукови устройства. Работата им прилича на действието на овлажнител за въздух. Тези екрани са екологично безопасни, лесни за употреба,  цената им е достъпна за всички, а показателите за ефективност са много високи. На допир завесата е суха и прохладна, не оставя петна. Това се получава защото частиците поемат малки отрицателни удари, които се отблъскват от съседните частици.

    Завесата от мъгла се създава като въздушен поток от два слоя, състоящ се от един централен пласт и два странични. Слоят в средата е работещият, той се пълни с мъгла, а страничните предпазват от лоши атмосферни условия. Нужно е специално устройство, което изравнява потоците контролирайки разпръскването на пулверизирането, стабилността на температурата и скоростта на придвижване на парните частици. В комплекта влиза и проектор, който предава качествена и ярка картина.

    Стандартни възможности на техниката

    Поливизор, цена в СофияСистемата за подобно проектиране на изображения бе разработена специално за употреба в рекламната сфера.  Екранът е от водни микрочастици, които се подават от специално настроено оборудване, насочвайки ги в нужната посока.  Усещането при допир с екрана е за прохлада и сухота, а при преминаване през него се усеща само лек хлад.  Качеството на изображението се постига чрез контрол на осветлението и плътността на слоя – създава се усещането, че картината се появява от само себе си. Тя е триизмерна. Благодарение на своята яркост, тя е добре видима от всички страни. Устройството не се нуждае от допълнително оборудване, което го прави много удобно. Независимо от това, че картината се вижда напълно, устройството, което я управлява остава незабележимо, което способства на взаимодействието на устройството с клиента. Устройството работи безшумно, и няма изпарения. Поливизорът се състои от плътен и тънък поток, наситени с малки частици хладна мъгла. Потоците са незабележими – по това поливизорът се различава от своя западен аналог. Финският екран не скрива този поток и изображението не е такъв, каквото е било първоначално замислено да бъде.

    Употреба на поливизора

    Една от функциите му е да изпълнява ролята на самостоятелен рекламен носител. Оборудването е удобно и ефективно за използване при презентации и изложби.  Екранът е уникален и привлича огромен брой потенциални клиенти. Често хората го снимат с телефоните си а после го разпространяват чрез социалните мрежи, което помага за популяризиране на данните, които екранът излъчва. Благодарение на това разпространение, фирмата намалява разходите си за рекламни услуги – когато хората показват едни на други видяното, потокът на заинтригуваните се увеличава.

    Голяма част от производителите вече успя да оцени ефекта от тази услуга и всичките й предимства. Да се използва оборудването може не само на презентации, но и при представяне на нови продукти и услуги, а също така и на изобретения.  Големите корпорации често ги използват за представяне на свои нови продукти. С помощта на екрана може да се създаде впечатляващо шоу, което ще стане гвоздей на програмата на всяко събитие. Може да бъде използвано и в театъра, концерти и др. Правилното използване на осветлението създава илюзията, че изображението е увиснало във въздуха без всякаква помощ. Възможна е и употребата в научни и учебни центрове – данните качествено и интересно се представят на обучаващите се.

    В днешно време производството на тези екрани вече не е новост, цената им е повече от приемлива, което по никакъв начин не влияе на качеството на работата.

    Поливизорът може да бъде не само закупен, но и взет под наем при много изгодни условия.

     

    Поливизор

    Поливизор PV272R Подробно »

    • Изделията се произвеждат само по предварителна заявка.
    • За да започне производството купувача се задължава да преведе 50% от сумата, посочена в ценовата листа, на сметка на доставчика.
    • Останалата част от сумата се прехвърля от купувача на доставчика след приемането на продукти преди изпращането на пратката.
    • Доставчика предоставя безвъзмездно научни и технически съвети на купувача или негови представители и дава препоръки за употребата на продукта.
    • Цената на продукта, посочена в ценовата листа не включва разходите за транспорт, мита, такси, данъци или други такси.
    • Цената на продукта включва стандартен пакет.
    • Плащането за продукта се извършва въз основа на фактура, издадена от доставчика на купувача.
    • Изчисленията за продукта се правят във валутата на България..
    • Датата на плащане се приема за датата на която средствата са постъпили по сметката на Доставчика.
    • Доставка на стоки се извършва в 60-дневен срок от датата на получаване на средствата по сметка на доставчика.
    • Транспортиране на стоки от склада на доставчика към купувача се извършва след подписване на приемно-предавателен протокол, при условие, че на сметка на доставчика е постъпил пълния размер на паричните средства за продукта.
    • Към момента на поръчката Доставчика си запазва правото, ако е необходимо, продуктът се допълва с допълнително оборудване, количеството и стойността на които, се договарят допълнително.
    • С цел да се подобри ефективността на потребителски продукти, Доставчикът има право да направи своите проектни промени без предварително уведомяване на купувача, и тези промени няма да доведат до увеличаване на цените на продуктите за купувача.
    • В случай на откриване по време на гаранционния период на неизправност, допуснати по вина на доставчика, се отстраняват за сметка на доставчика.
    • Доставчикът гарантира качеството и надеждността на продукта по време на гаранционния срок, ако купувачът използва продукта по предназначение и не нарушава правилата за съхранение и експлоатация, посочени в гаранцията, които са неразделна част от документацията, предоставена с продукта .
    • Гаранционен срок на съхранение на изделието - 2 години от датата на приемане на продукта от клиента.
    • Гаранционният срок на експлоатация на изделието - 12 месеца (в рамките на гаранционния срок на съхранение) от въвеждане в експлоатация на изделието. Дълготрайност - най-малко 7 години
    Технически характеристики за PV272R
    Характеристика Значение
    Габаритни размери «Основен Блок» («ОБ») (мм) 2550 x 500
    Конструктивно изпълнение «ОБ» «Колона»
    тегло «ОБ» (кг) до 90
    Габаритни размери «Блок за Управление» («БУ») (мм) 200 х 200 х 450
    Тегло «БУ» (кг) до 16
    Захранване AC (В) ~ 210-240
    Мрежова честота (Гц) 50
    Максимална консумация на енергия (кВт), когато напрежението на линията е 220V ~ Не повече 0,7
    Типична стойност консумация на енергия (в експлоатация) (кВт), когато напрежението на линията е 220V ~ Не повече 0,5
    Работни размери «въздушния екран» (подходящ за видео прожекция): височина, ширина (мм) 1800 х 1500
    Пълен размер «въздушния екран»: височина, ширина (мм) 1800 x 2000
    Работно положение «ОБ» Вертикално
    Направление на движение на «въздушния екран» (потока) Хоризонтално, от ляво на дясно (от дясно на ляво), (перпендикулярна на пода)
    Максимален разход на вода (л/час) Не повече 5
    Типов разход на вода (в работен режим) (л/час) Не повече 3
    Непрекъснато време на работа на един резервоар (ч) Не повече 7
    Ниво на шум (на разстояние 3м) (дБ) Не повече 40
    Посока на гледане на изображението Еднопосочна, предно
    Ъглът на гледане на изображения в хоризонтална равнина (градуси) 120
    Ъгълът на гледане на изображения във вертикалната равнина (градуси) 120
    Проекция на изображения Еднопосочна, задна
    Ефективно разстояние за гледане (m) 0,5 - 50
    Влажност на околната среда (без кондензация) (%) 0-99
    Работна температура (° C) от 15 до 40
    Височина до тавана за инсталиране на продукта (м) Не по-малко 2,8
    Площ на помещението за инсталиране на продукта (кв.м) Не по-малко 30
    Изискванията за осветление за вътрешен монтаж на изделието Липса на пряка слънчева светлина, върху "въздушен екран"
    Специфични изисквания за помещенията за инсталиране на продукта Липса на течение
    Поставянето на видео проектор Отвън, зад "екрана"
    Препоръчителна ориентация на видео проектор Вертикална
    Пускането на продукта в помещението Самостоятелно или интегрирани във вътрешността
    Време за Непрекъсната работа (при наличие на  вода) Без ограничения
    Необходимостта от периодично почистване дюзи Няма
    Възможност да се премести ОБ във вертикално положение 4 колела на основата
    Площ, необходим за инсталиране на  «ОБ» (кв.м) Не повече 1
    Необходимото разстояние от задната част на "ОБ" до стената (м) Не по-малко 0,5
    Необходимият брой хора да носят «ОБ» 4